Players Details

Details of Yanwei WANG

Yanwei WANG
Name Yanwei WANG
Birthday 06 Sep, 1995
Age 24 years
Residence Beijing
Place of birth Beijing
Nationality CHN
Height 200 cm
Weight 88 kg
Familystatus single
Field side Right
Position Block

Yanwei WANG

Yanwei WANG