Players Details

Details of Keiko URATA

Keiko URATA
Name Keiko URATA
Birthday 30 Nov, 1977
Age 41 years
Nationality JPN
Familystatus single

Keiko URATA

Keiko URATA