Players Details

Details of Jian BAO

Jian BAO
Name Jian BAO
Birthday 18 Apr, 1990
Age 29 years
Residence Zhejiang
Nationality CHN
Height 191 cm
Familystatus single

Jian BAO

Jian BAO